Vår grund

Våra ekologiskt odlade jordgubbar och ärtor är rena och smakliga läckerheter, vars fina smak kommer direkt från naturen. Du kan njuta av dem tryggt och servera dem även till de små i familjen.

Tyttö iloisena mansikkamaalla

Vad är organik odling

Ekologisk odling är självförsörjande och balanserat jordbruk som till största delen baserar sig på lokala naturresurser. Jordbruket anpassas till de lokala naturtillstånden. Målet är att bevara naturens mångfald.

I ekologisk odling framhävs ekologisk hållbarhet. I ekologisk produktion använder man inte kemisk gödsel eller syntetiska bekämpningsmedel. Markens växtnäring uppehålls främst med gödsel från djurhållning. Med hjälp av mångsidig omlopp odling och växelbruk upprätthålls markens kondition samt förebyggs ogräs, ohyra och västsjukdomar. På grund av de ovannämnda orsakerna är riklig mängd av arter typiskt för ekologiska åkrar.

Luomuviljeltyä Mansikkatalon mansikkamaata sinitaivaan alla